Monday, 22 May 2017

Số phòng: 3 Diện tích: 104 m² Loại: Căn hộ/Chung cư,Cần bán Địa chỉ: CC Sơn Kỳ 1 ( tầng…